Diablova diera

Devils-Hole_1 Diablova diera je geotermálny jaskynný systém v Národnom parku Death Valley v Nevade. Podľa geológov boli jaskyne vytvorené pred viac ako 500.000 rokmi. Je to miesto prirodzene sa vyskytujúcej populácie ohrozeného druhu ryby Cyprinodon diabolis. Diablova diera je súčasťou 16 ha komplexu  Ash Meadows v časti púštnej vrchoviny.

Devils-Hole_2

Ash Meadows je výpustným miestom pre systém spodných vôd, tiahnúcich sa viac ako sto míľ na severovýchod. Zo zdroja presakujú na povrchu “fosílne” vody, ktoré vstúpili do podzemného systému pred tisíckami rokov. Ash Meadows je domovom 26 druhov endemických rastlín a živočíchov, vrátane troch ďalších ohrozených rýb a siedmich ohrozených rastlín.

pupfishDevils-Hole_4

Diablova diera je neobvyklým indikátorom seizmickej aktivity po celom svete. Veľké zemetrasenia bez ohľadu na vzdialenosť či už v Japonsku, Indonézii alebo Čile spôsobili, že sa voda v  v diere rozvlnila ako  vo vani. Vlny môžu špliechať na steny až do výšky dvoch metrov a dôkladne vyčistia plytké výstupy na stenách, tak dôležité pre ryby.

Predchádzajúce daždivé obdobia zapríčinili kolonizácia súčasných lokalít. Špeciálne podmienky zabezpečili izoláciu vodných biotopov, čo malo za následok, že organizmy boli oddelené od okolia a vyvinuli sa do raritných druhov nájdených dnes. V Diablovej diere boli ryby izolované 10.000 až 20.000 rokov, dlhšie ako akékoľvek iné druhy v systéme Death Valley. Diablova diera je jaskynný systém v svahu naplnený vodou. Jaskyňa je viac ako 152 m hlboká a nikdy nebola preskúmaná a zmapovaná.

Devils Hole Diver UnderwaterPoskytuje svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre život v podobe konštantnej teploty 33oC a slanosti vody. Na rozdiel od premenlivého prostredia v iných systémoch. Hoci ryby boli nájdené v hĺbke 20 m, kŕmia sa riasami a množia výhradne na plytkej skalnej polici v blízkosti povrchu. Množstvo rýb sa pohybuje medzi  100 až 200 kusov v zime a 300-500 v neskorom lete. Výskum ukazuje, že množstvo rýb závisí predovšetkým na množstve rias. Rast rias na skalnatých výbežkoch závisí od množstva slnečného žiarenia a koncentrácie živín vo vode. Množstvo živín je najvyššie ak steny jaskýň využívajú sovy ako svoje hniezda.

Devils-Hole_5

http://www.nps.gov

http://www.pbs.org


View Larger Map

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.