Hrad Červený Kameň

hrad-cerveny-kamenHrad Červený Kameň je zachovalý hrad neďaleko Modry, situovaný na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Karpatoch. Pôvodne kráľovský hrad z polovice 13. storočia bol súčasťou pohraničnej sústavy hradov tiahnúcej sa od Bratislavy až po Žilinu. Začiatkom 16. storočia sa stal majetkom rodiny Thurzovcov a od roku 1535 bol vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov, ktorí patrili k najbohatším európskym finančníkom. Fuggerovci vybudovali po jeho obvode novú pevnosť s ústredným štvorcovým dvorom a štyrmi nárožnými baštami. Základom pevnosti bolo pôvodne iba juhovýchodné obytné krídlo, v ktorého suteréne boli rozsiahle skladovacie priestory. Štyri nízke a široké bašty postavené na obranu pevnosti, boli prispôsobené vyspelej delostreleckej obrane systémom kazemát a strelných komôr s dômyselným riešením vetrania a odsávania dymu po výstreloch.

hrad-cerveny-kamen-sala-terrena

Sala terrena

Koncom 16. storočia hrad prešiel do majetku rodiny Pálffyovcov, ktorí tu sídlili až do roku 1945. Pálffyovci dostavali ďalšie dve poschodové obytné krídla a jedno prízemné krídlo na severozápade. Pevnosť sa tak stala honosným renesančným zámkom. Obytné priestory zariadili umelecky vyspelým interiérom s bohatými štukovými obrazcami vyplnenými figurálnymi výjavmi apoteóz a mytologických scén. Neskoršie prestavby už iba zvyšovali reprezentačnosť rodového panského sídla. Aj keď bol hrad v nasledujúcich storočiach niekoľkokrát poškodený požiarom, Pálffyovci, ktorí boli jeho vlastníkmi až do druhej svetovej vojny, ho vždy opravili, takže sa nám dodnes zachoval vo svojej historickej podobe. Objekt dnes slúži ako múzeum nábytku.

expozicia-doboveho-byvania-hrad-cerveny-kamenHrad Červený Kameň dostal názov podľa kameňa kopca, na ktorom hrad postavili. Má červenú farbu. Môžete ho vidieť na viacerých miestach, v hradných pivniciach alebo pod hradným mostom.

Hrad bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Zbierka múzea sa svojou kvalitou a rozsahom radí medzi najzachovalejšie a zároveň najcennejšie historické pamätihodnosti na Slovensku.

Čo si môžete prezrieť

 • hradná lekáreň – slúžila predovšetkým grófskej rodine a jej hosťom, v čase morových epidémií aj poddaným. Na výrobu liekov sa používalil iečivé bylinky, ďatle, myrta, ópium alebo časti múmie. Okrem liekov sa tu vyrábal i kozmetické prípravky, sladkosti alebo likéry.
 • kabinet zbraní – je tu inštalovaná zbierka rôznych druhov historických zbraní, predovšetkým loveckých pušiek, kuší a tureckých zbraní
 • Sala terrena  – patrí k ranobarokovým skvostom svetskej architektúry. V rokoch 2000 – 2003 prešla reštaurovaním, ktoré vrátilo plnú krásu dielam talianskych majstrov, ktorí jej výzdobu v polovici 17. storočia vytvorili.
 • historická knižnica – obsahuje 14 312 kníh, ak by sme ich dali do jednej police, musela by byť dlhá 286 m.
 • najväčší koberec – má 44,12 m2
 • hradná kaplnka
 • kabinet zbraní – zbierka rôznych druhov historických zbraní, hlavne loveckých pušiek, kuší a tureckých zbraní
 • pivnice – najväčšie pivničné priestory v strednej Európe. Mali slúžiť ako sklad tovarov, s ktorými vtedajší majitelia hradu, bohatá obchodnícka a bankárska rodina Fuggerovcov obchodovala. V skutočnosti sa tu skladovalo víno.
 • obranný systém pevnosti  – pozostával zo štyroch nárožných bášt a múrov medzi nimi. Každá z bášt má viacero podlaží. V podzemnej časti bášt sa nachádzajú kazematy, chodby v múre so strieľňami.
 • lisovňa
 • severná bašta

Romantické prostredie stredovekého hradu poskytlo svoju kulisu aj filmom či filmovým rozprávkam Princezná Fantagiró, Frankenstein alebo Dračie srdce. Hrad Červený Kameň svojou výhodnou polohou a unikátnymi zbierkami patrí k najnavštevovanejším hradom na Slovensku.

Galéria

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.