Morské oko Vihorlatu – Siedmy div Slovenska

Morske oko_09V srdci pohoria Vihorlat sa vo výške 609,2 metrov nad morom môžete priamo zahľadieť do jedného z najkrajších prírodných jazier na Slovensku, Morského oka. Nádherné jazero je súčasťou chránenej prírodnej oblasti s celkovou rozlohou 108 ha, čo je tretie najväčšie jazero na Slovensku. Jeho rozloha je 13,8 ha s dĺžkou približne 750 metrov a hĺbkou 25 metrov. V roku 2007 bolo Morské oko zaradené medzi sedem divov Slovenska.

VihorlatPomenovanie Morské oko dostalo jazero pre svoju blankytne modrú farbu vody pripomínajúcu morskú hlbočinu a svojim tvarom skutočne pripomína ľudské oko zasadené do bukových lesov v lone Vihorlatu.

Sninsky_kamenVzniklo v období doznievania sopečnej činnosti v mladších štvrťohorách v dôsledku mohutného zosuvu pôdy na svahu, ktorý zahradil dolinu potoka Okna. Do jazera ústí 6 – 8 stálych i príležitostných prameňov a prebytočnú vodu odvádza do potoka Okna hrádza priehradného múru. Na jeho dne sú dve výrazné preliačiny, z ktorých hlbšia má až 26 m. Teplota vody od hĺbky 9 m po dno je takmer stála 4,4 – 4,8 °C. Morské oko je výnimočné svojim pôvodom, polohou, fyzikálno-chemickým a biologickým režimom. Nad jeho hladinou sa vypína jedna z dominánt vihorlatských vrchov Sninský kameň, známy nádherným výhľadom na okolité vrchy a doliny.

Morske oko_06Do roku 1945 patrilo Morské oko a jeho okolie grófke Gladys Vanderbilt-Széchenyi, ktorá v r. 1924 dala vybudovať pri jazere malý kaštielik. Tento objekt neskôr tiež slúžil ako poľovnícka chata. Pričinila sa tiež o vybudovanie hrádze, čím sa rozloha jazera zväčšila z pôvodných 7 ha na 13,8 ha a vodná hladina sa zvýšila o 5 metrov. Zrekonštruovaný kaštieľ sa v súčasnosti využíva ako reprezentačná lesnícka chata slúžiaca aj verejnosti. Stavba patrí k najkrajšie situovaným lesníckym objektom na Slovensku.

Morske oko_07Tmavozelená voda Morského oka je významným biotopom mnohých druhov rýb, žije tu pstruh potočný a dúhový, čerebľa, slíž, karas a iné vzácne druhy. Lokalita patrí medzi jedno z najkrajších zátiší na Slovensku, ktoré si zachovalo romantiku a prirodzený pôvab. Možno ju považovať za srdce nádhernej vihorlatskej prírody. Rybolov, kúpanie a člnkovanie sú však zakázané. Na brehoch jazera ako aj v okolí je rovnako zakázané zakladanie ohnísk a táborenie.

Morske oko_05Prístup k Morskému oku je možný z južnej aj severnej strany.

Z Remetských Hámrov vedie asfaltová cesta 9 km až po parkovisko Krivec pod Morským okom. Odtiaľ pokračuje 15 minút turistická trasa po spevnenej ceste mierne do kopca asi necelý kilometer k jazeru. Po modrej značke môžete pokračovať od hrádze po ľavej strane jazera na Sninský kameň, resp. až do Sniny. Obhliadka okolo jazera trvá približne 1 hodinu.

Trasa od Sninských rybníkov, 3 km južne od Sniny, po modrej značke cez Sninský kameň po Morské oko s celkovou dĺžkou takmer 13 km.

Trasa z obce Zemplínske Hámre, 2 km južne od Sniny, od kameňolomu na konci obce po zelenej značke trvá cesta asi 1.30 hod. po v7stup na Sninský kameň, odtiaľ sa po modrej značke dostanete za 50 minút k jazeru Morské oko.

Galéria

 

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.