Podzemné dobrodružstvo v Krásnohorskej jaskyni

krasnohorska jaskyna_3Pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka na severnom okraji Silickej planiny v Slovenskom krase sa nachádza vchod do Krásnohorskej jaskyne. Jaskyňu v roku 1964 objavili rožňavskí jaskyniari. Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa. To znamená, že predstavuje koncovú časť jaskynného systému podzemného potoka Buzgó s prebádanou dĺžkou 1556 metrov.

krasnohorska jaskyna_1Na ceste za dobrodružstvom návštevníkov pri prehliadke sprevádzajú skúsení jaskyniari. Podmienky sú podobné ako pri skutočnom objavovaní podzemných priestorov. Cesta je členitá, miestami je potrebné preliezať sutiny či sa brodiť plytkejšími úsekmi potoka. Prehliadku je preto možné absolvovať iba v kompletnom jaskyniarskom výstroji a nevyhnutnosťou je pevná a nepremokavá obuv.

krasnohorska jaskyna_4Prevažná časť prehliadkovej trasy s dĺžkou 450 metrov vedie ponad podzemný tok Buzgó alebo v jeho blízkosti. Prehliadková trasa je budovaná ľahkým spôsobom bez zbytočných zásahov do charakteru podzemných priestorov. Prírodné prekážky prekonávajú návštevníci pomocou drevených lávok, rebríkov a priamo terénom jaskyne, prípadne si na získanie stability pomáhajú rukami. Tam, kde to charakter jaskyne umožňuje, vedie trasa priamo terénom jaskyne. Prehliadková trasa je vhodná takmer pre všetkých. Deti do 8 rokov majú vstup do jaskyne povolený iba výnimočne a iba vtedy, ak je na každé takéto dieťa k dispozícii jeden sprievodca a samozrejme v prítomnosti rodiča. Staršie deti prehliadku jaskyne zvládajú väčšinou bez problémov. Vstup do jaskyne by mali zvážiť aj ľudia s nadváhou. Trasa si vyžaduje určitý stupeň pohyblivosti a limitujúce môžu byť aj úzke miesta v podzemí.

kaplnkaSúčasný vchod sa nachádza v tesnej blízkosti objavného vchodu asi 800 m od penziónu Jozefína. K jaskyni sa dostaneme po náučnom chodníku, ktorý začína na križovatke v obci a končí sa v informačnom altánku pri jaskyni. Prejdete cez rieku Čremošná a okolo vodného mlyna. Po 10 minútach prídeme ku kaplnke Svätej Panny Márie. Prvá zmienka o kaplnke, ktorá bola postavená na pamiatku zjavenia sa Panny Márie dvom dievčatám pri bočnom prameni z jaskyne je z roku 1748.  Z areálu kaplnky je jeden z najkrajších výhľadov na hrad Krásna Hôrka. Práve táto spojitosť bola príčinou premenovania jaskyne z pôvodného názvu Buzgó. Od kaplnky je jaskyňa vzdialená už len 80 m.

Korality

Karfiolovité korality

Návštevníci sa stretávajú s vodcami v areáli penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kde je sklad materiálu vodcovskej služby. Po vystrojení sa pešo presunú ku vchodu do jaskyne. Vstupy do jaskyne sú v sezóne (od 15. 6. do 15. 9.) o 9,00, 11,30 a 14,00 hod. pre maximálne 10 osôb na jeden vstup. Mimo sezóny je potrebné návštevu dohodnúť telefonicky alebo e-mailom vopred. Vzhľadom na obmedzený denný počet návštevníkov to odporúčame aj v sezóne. Aktuálne ceny vstupeniek nájdete v cenníku. Do jaskyne sa vstupuje umelým vchodom, 80 m dlhou šikmou banskou chodbou tzv. úpadnicou, ktorú vyrazili baníci v roku 1982.

sinitrovavyzdoba

Sinitrová výzdoba

Unikátom Krásnohorskej jaskyne sú karfiolovité korality, ktoré vytvárajú v Abonyiho dóme až 10 cm hrubé vrstvy. Sú to veľmi pestré jaskynné útvary nielen čo sa týka ich tvarov, ale aj  foriem výskytu. Niektoré typy vznikajú presakovaním vody cez drobné póry materskej horniny, iné vznikajú z aerosólu, alebo majú perlovú formu. Heliktity patria medzi najatraktívnejšie speleotémy. Ich vznik je riadený kapilárnymi silami, preto rastú často v rozpore s gravitáciou rôznymi smermi. Krásnohorská jaskyňa je jednou z najlepších lokalít ich výskytu u nás. Sieň obrov je najväčším priestorom jaskyne. Bohatstvo foriem sintrovej výzdoby, aké môžeme vidieť v tejto sieni sa nevyskytuje často. Od drobných koralitov, nádherných heliktitov cez niekoľko metrov dlhé stalaktity. Názov dostala sieň podľa obrovských kvapľov, ktoré sa v nej vďaka unikátnym podmienkam tvoria.

velkykvapel

Kvapeľ rožňavských jaskyniarov

Aktuálny gigant Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, ktorý s výškou 32,6 m s priemerom základne 12 metrov patrí medzi najväčšie sintrové útvary na svete a je to najväčší kvapeľ v miernom klimatickom pásme. Do týchto gigantických rozmerov narástol na troskách svojich predchodcov. Jeho hmotnosť je približne 2000 ton a ročne mu pribudne asi 200 kg hmoty, čo svedčí o unikátnych podmienkach pre jeho rast.

Jaskyňu spravuje skupina Minotaurus. Kontaktnou osobou je správca jaskyne pán Jaroslav Stankovič: (mobil) + 421 0905 412 048, 058/734 34 26, alebo e-mail: stankov@ke.psg.sk.

web: www.krasnohorskajaskyna.sk

Galéria

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.