Praha stovežatá – 2. časť

PrahaPred dvesto rokmi dostala česká metropola prvýkrát prívlastok stovežatá. Vtedy jej veže teoreticky spočítal matematik a filozof Bernardo Bolzano. Celkový počet pražských veží je ale možné zistiť len z veľkej výšky. Veže zdobia najmä sakrálne stavby, často ale upozorňujú aj na významné verejné budovy.  Práve historické jadro mesta a mnohé pamiatky prilákajú ročne milióny turistov z krajín celého sveta.

Vyšehrad

Vyšehrad_02

Vyšehrad je historické opevnenie na skale nad pravým brehom rieky Vltavy a taktiež rovnomenná štvrť na juhu správneho obvodu a mestskej časti Prahy 2.Podľa povesti ho založil bájny knieža Krok, keď hľadal bezpečnejšie sídlo. Vznikol ako kniežacie hradisko v druhej polovici 10. storočia. Koncom 11. storočia tu sídlil prvý český kráľ Vratislav II. Pri kostole sv. Petra a Pavla bola zriadená Vyšehradská kapitula. Neskôr sa stal predovšetkým pevnosťou, strážiacou Prahu z južnej strany. Od 15. do 19. storočia bol Vyšehrad s podhradím tiež samosprávnym mestom. Napriek tomu, že bolo opevnenie budované a vylepšované po dve storočia, Vyšehradská pevnosť sa nakoniec nikdy pri obrane Prahy bojovo neuplatnila. Jej význam znižovalo nedostatočné zabezpečenie posádkou, absencia predsunutých opevnení a najmä pomerne okrajová poloha voči väčšine územia pražských miest.

Karlov Most

Karlov most - PrahaKarlov most je najstarší stojaci most cez rieku Vltavu v Prahe a druhý najstarší dochovaný most v Českej republike. Karlov most nahradil predchádzajúci Juditin most. Most bol postupne ozdobený tridsaťjeden sochami a súsošiami. Pôvodne sa mu hovorilo len “kamenný” alebo “pražský” most. Názov “Karlov most” sa vžil až okolo roku 1870 na základe skoršieho podnetu Karla Havlíčka Borovského . Karlov most spája Staré Mesto s Malou Stranou . Je 515,76 metrov dlhý a jeho šírka je 9,40 až 9,50 m. Je tvorený šestnástimi oblúkmi a doplnený tromi vežami.

Staromestské námestie  (Staromestská radnica a Orloj)

Praha_Staromestske namestieStaromestské námestie sa nachádza v centre Starého Mesta a historického jadra na ploche viac ako 9000 m². Na juhozápadnej strane Staromestského námestia sa nachádza Staromestská radnica s Orlojom. Staromestskú  radnicu tvorí komplex niekoľkých domov priliehajúcich k námestiu, postupne pripojovaných do jedného celku pre potreby správy. Patrí medzi najvýznamnejšie architektonické pamiatky mesta. Samotná radnica je vystavaná v gotickom slohu s kruhovými oknami a lomenými oblúkmi. Výška jej veže dosahuje 59 m. Vo svojom vrchole je od zvislice odchýlená o 23 cm na juh a 15 cm na západ. Ako jedna z mála veží má bezbariérový prístup. Staromestský orloj alebo aj Pražský orloj sú stredoveké astronomické hodiny, umiestnené na južnej strane veže Staromestskej radnice. Zostrojil ich na začiatku 15. storočia hodinár Mikuláš z Kadane. Uprostred dominuje astronomický ciferník a pod ním kalendárna doska. Na astronomickom ciferníku, odvodenom od astrolábu, možno odpočítať rôzne časy, astronomické cykly, polohu slnka a ktorým súhvezdím zvieratníka práve prechádza, polohu mesiaca nad alebo pod horizontom, jeho fázy a postavenie vzhľadom k Slnku. Z kalendárnej dosky možno odpočítať aktuálny mesiac, deň a nepohyblivé sviatky kresťanského kalendára. Nad astronomickým ciferníkom sú dve okná, v ktorých sa pohybujú apoštoli. Orloj je ďalej doplnený sochami po okrajoch, bustou anjela medzi oknami apoštolov a ozvučeným kohútom v hornej časti nad oknami. Pohon orloja, hodín, astrolábu, kalendárnej dosky, apoštolov a sprievodných pohybov sôch je zaistený mechanickým hodinovým strojom, ktorý v priebehu času prešiel niekoľkými úpravami a zlepšeniami. Staromestský orloj je zrejme najlepšie zachovaný stredoveký orloj vôbec.

Týnský chrám

Tynsky chram_03

Jednou z najvýznamnejších pražských sakrálnych stavieb je gotický trojloďový kostol Panny Márie pred Týnom. So svojimi dvoma vysokými vežami v priečelí je jednou zo základných dominánt historického jadra mesta.
Pôvodne románsky, potom ranne gotický kostol bol radikálne prestavaný v poslednej tretine 14. a na začiatku 15. storočia. Vrchná časť veží a výrazný priečelný štít medzi nimi ozdobený ihlanmi a korunovaný gotickým kamenným krížom boli dokončené až v druhej polovici 15. a začiatkom 16. storočia. Výška veží, z ktorých južnejšia je viditeľne širšia, je 80 m. Sú tak po vežiach svätovítských najvyššie v Prahe. Vinou požiaru a vojen visia vo vežiach iba dva zvony. V chráme je pochovaný astronóm Tycho de Brahe a taktiež tu bolo pochovaných 12 hláv českých vodcov stavovského povstania, ktorý boli popravený na Staromestskom námestí.

 Jozefov

Jozefov_Spanielska synagogaAtraktívnou a turistami vyhľadávanou lokalitou v Prahe je Jozefov, ktorý bol v minulosti židmi obývanou časťou Prahy.V roku 1850 bol pripojený k mestu ako jeho piata mestská časť. Židovské mesto bolo veľmi zanedbané, objekty schátralé, nevyhovujúce hygienickým normám a tak v 80. rokoch 19. stor. došlo uznesením mesta k rozhodnutiu o jeho asanácii. Pred asanáciou unikli objekty Židovskej radnice, ktorá podľa archívnych dokumentov bola založená v roku 1577 a získala charakter renesančného slohu. V súčasnosti je radnica sídlom vedúceho židovskej obce. Aktivite asanácie sa vyhol aj Starý židovský cintorín, ktorý je od roku 1995 národnou kultúrnou pamiatkou. V areáli cintorína je umiestnených 12 000 cenných exponátov v podobe náhrobných kameňov a domčekov. Najstarší náhrobok je z roku 1439. Z pôvodných stavieb sa ešte podarilo zachrániť šesť synagóg.

Petřín

Petrin_PrahaPetřín má svoju dominantu v podobe Petřínskej rozhľadne. Je až 60 metrov vysoká a od vrcholu delí návštevníka až 299 schodov. Na Petříne sa nachádza aj Zrkadlové bludisko, s pokrivenými zrkadlami. V blízkosti rozhľadne sa nachádza Štefánikova Hvezdáreň, ktorá je prístupná aj verejnosti. Príjemné chvíle možno stráviť v Petřínskych sadoch, ktoré je vidieť z Hradčian. Pre turistov je zaujímavé vyviesť sa na Petřín lanovkou, ktorá premáva denne od rána až do polnoci.

Národné divadlo

Národne divadlo_PrahaNovorenesančná budova divadla je jednou z najvýznamnejších stavieb v krajine z hľadiska národno-kultúrneho, historického a rovnako aj hľadiska čisto architektonického.Dobrovoľné zbierky dali vzniknúť divadlu hneď dvakrát. Prvá stavba vyhorela tesne pred otvorením divadelnej scény v r. 1881. Vďaka štedrosti celého národa sa podarilo budovu zrekonštruovať a otvoriť už v r. 1883. Pri príležitosti otvorenia Národného divadla v r. 1881 skomponoval Bedřich Smetana operu Libuša.

Valdštejnský palác

Valdštejnsky palac_PrahaValdštejnský palác sa nachádza na Malej Strane a je jednou z najvýraznejších barokových stavieb v súčasnosti sídlo Senátu Parlamentu Českej republiky. Stavba paláca bola poňatá veľkolepo. Úctyhodné sú najmä rozmery areálu paláca, ktorého dĺžka je 340 metrov a najväčšia šírka 172 metrov. Len obytná časť paláca rozložená okolo štyroch nádvorí bez záhrady má rozmery cca 150×110 metrov. Súbor budov je členený na hlavnú obytnú budovu s dvomi nádvoriami, krídlo koniarni, s priľahlým tretím dvorom, nasleduje jednopodlažná budova s nádvorím pôvodne určená pre pážatá a ich preceptora. Južná a juhovýchodná strana záhrady je v dĺžke 200 m uzavretá vysokou stenou s 52 oblúkmi. Na ňu nadväzuje na juhu kvapľová stena s grottami a s voliérou. Na severovýchode je záhrada ukončená budovou jazdiarne, s ktorou susedí bývalý hospodársky dvor paláca.Dnes sa tu schádzajú milovníci hudby pri koncertných podujatiach.

Václavské námestie

Vaclavske namestie_Praha_01Je to centrálne námestie so sochou sv. Václava. Na tomto námestí sa odohrávali mnohé historické udalosti vrátane nežnej revolúcie v r. 1989. Založil ho Karol IV. v roku 1348 ako spojovací článok medzi staromestským a novomestským opevnením. Priestor sa čoskoro stal najmä veľkým trhoviskom Nového mesta a keďže v hornej časti sa pravidelne konali trhy s koňmi, výročné trhy, obchodovalo sa tu s látkami, zbraňami ale aj s obilím a ujal sa názov Konský trh. Námestie bolo vydláždené až koncom 18. storočia. V roku 1848 sa zmenil názov na Václavské námestie.

Národné múzeum

Narodne muzeum_PrahaNárodné múzeum bolo založené 15. apríla 1818 ako súkromný vedecký ústav, vtedy ešte pod menom Spoločnosť vlasteneckého múzea v Čechách.  Čoskoro sa stalo významným strediskom národného obrodenia a zohralo dôležitú úlohu v kultúrnom živote národa. Nádherná novorenesančná budova múzea s mohutnou vežovitou presklennou kupolou bola postavená v rokoch 1885-1890. Veľká pozornosť bola venovaná výtvarnej výzdobe objektu, vrátane najvýznamnejšieho priestoru, Pantheonu – národnej svätyni, ktorého pôdorys tvorí štvorec 400 m2. Dĺžka priečelia je 104 m, šírka budovy 74 m a výška od vodnej hladiny fontány až po vrchol kupoly je 69 m. V čase dokončenia stavby bolo k dispozícii 39 výstavných sál a 235 miestností.

 Galéria

 

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.