Púšte v Čechách

pisecny-presyp-u-vlkovaPúšť, to nie je len Sahara alebo Kalahari. Púšte sú rozmanité prostredia a rozhodne si ich nepredstavujte len ako obrovské piesočné duny. Boli by ste ďaleko od skutočnosti. Ukážeme vám púšte aj v Čechách, síce celkom malé, ale o to viac významnejšie.

Najznámejšia

Unikátna prírodná rezervácia Piesočný presyp pri Vlkove vznikla v roku 1954 a nachádza sa v južných Čechách v chránenej krajinnej oblasti pri obci Třeboňsko.  Piesok tu bol naviaty koncom pleistocénu.  Z geologického hľadiska sa jedná o izolovaný piesočný presyp, ktorý má pomerne dobre zachovaný charakteristický pôvodný tvar. Nájdete tu svetlo žltý, jemný, pohyblivý piesok, na ktorom sa pri vetre vytvárajú zreteľné vlny. Vietor prenáša nespevnený piesočný materiál, ktorý vytvára duny s výškou 4 až 6 cm nad okolitou krajinou. Teplota nad povrchom je cez deň až o niekoľko stupňov vyššia ako v okolí. Vyskytujú sa tu naviate piesky nepokryté vegetáciou a zároveň piesky s výskytom vzácnych pieskomilných rastlín. Na ploche len miestami rastú borovice. Žijú tu teplomilné druhy blanokrídleho hmyzu. Okolo chráneného územia vedie žltá turistická značka. V rámci ochrany je vstup na toto územie zakázaný.

pisecny-presyp-u-vlkova_1pisecny-presyp-u-vlkova_2pisecny-presyp-u-vlkova_3

Přesypy_u_Rokytna_2Najrozsiahlejšia

Presypy pri Rokytne sú v Čechách najrozsiahlejšie.  Zaberajú  plochu zhruba 7 hektárov. Sú vzdialené zhruba 10 kilometrov od Hradca Králové. Považujú sa za jednu z najzachovalejších skupín pieskových presypov vo východnom Polabí pochádzajúcich z mladšieho pleistocénu až holocénu. Tvoria asi 500m dlhý a 200m široký pás. Ústredný chrbát presypu je 250m dlhý a 15m vysoký. Pri severovýchodnom okraji leží čiastočne rekultivovaná odkrytá časť. Ostatné časti sú prekryté pôdami. Po ustúpení ľadovca nastali výrazne lepšie podmienky pre vznik presypov. Pri korytách riek sa usadzoval naplavený piesok. Vetry, ktoré viali prevažne jedným smerom, odviali tieto usadeniny na ďalšie územie. Plochy potom zväčša zarástli borovicovými lesmi. K presypom sa dostanete z Rokytna cestou smerom na obec Býšť. Les s pieskom namiesto tráv a machu nájdete po pravej strane.

Přesypy_u_Rokytna_1Přesypy_u_RokytnaPřesypy_u_Rokytna_3

SONY DSCNajzachovalejšia

Písty pri Nymbursku sa rozkladajú na 3,7 hektároch. Sú to jedny z posledných dochovaných piesočných presypov v strednom Polabí. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 180 až 190 m. Presypy nájdete na juhozápadnom okraji obce. Táto doposiaľ pohyblivá duna sa tu vytvorila behom štvrtohôr. Rieka Labe, ktorá tu niekoľkokrát zmenila svoje koryto, priniesla na územie značné množstvo štrku, štrkopiesku a piesku. Geologický podklad tvorí vlastne štrkopiesková terasa, z ktorej boli pôsobením vetrov nadrvené jemné častice piesku, ktoré sa na terase nakopili v podobe nánosov naviateho piesku. Plocha je zalesnená, ale časť presypu je odkrytá. Stromy majú jednu dôležitú funkciu, chránia násyp pred vetrom a rozviatim piesku do okolia. Vyskytuje sa tu vzácna flóra a fauna. Úplnou raritou je výskyt populácie mravcoleva, mravkolev_1mravkolevbežne sa vyskytujúceho na juhu afrického kontinentu. Dravé larvy tohoto hmyzu majú zaujímavý spôsob lovu. Žijú zahrabané v piesku alebo suchej hline v ktorej vytvárajú lievikovité pasce. Sypké steny pasce zabraňujú úniku drobného hmyzu, ktorý tam spadne.

Pisty pri Nymbursku_2Pisty pri Nymbursku_1Pisty pri Nymbursku

bzenecNajvzácnejšia

Naviate piesky pri obci Bzence, na ceste z Uherského Hradišta do Hodonína sú síce menej známe, ale i tak sú úctyhodné. Oblasť tvoria morské sedimenty z mladších treťohôr z ktorých boli odviate jemnejšie čiastočky. Piesok tvoria jemné zrniečka kremeňa s minimom iných materiálov. Dĺžka pieskov dosahuje až šesť kilometrov a hrúbka piesočnej vrstvy je až 30 metrov. V stredoveku tu došlo k odlesneniu a táto  „moravská Sahara“ sa rozšírila až na 16 kilometrov  štvorcových. Dnes je oblasť zarastená borovicami a miesto najlepšie spoznáte ak sa vydáte na náučný chodník „Naviate piesky“.

bzenec_1bzenec_2bzenec_3

A mnoho ďalších…

A to rozhodne nie je všetko. V Čechách sa nachádzajú ďalšie piesočné presypy. Za zmienku a videnie stojí Seminský presyp pri Přelouči s bohatou skladbou vzácnych motýlích druhov alebo piesočný presyp pri obci Osečka so vzácnymi trávami a hubami.

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.