Strieborné mesto Banská Štiavnica vás víta s otvorenou náručou

banska_stiavnica

Banská Štiavnica je jedno z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Nachádza sa na strednom Slovensku obklopené Štiavnickými vrchmi. História mesta je úzko spätá s bohatými nálezmi drahých kovov, najmä striebornej rudy. V roku 1238 boli udelené Banskej Štiavnici privilégiá kráľovského mesta. Banskoštiavnický rudný revír patril od 13. až do konca 18. storočia k najproduktívnejším a najvýznamnejším producentom v ťažbe striebra a zlata.
Banská Štiavnica je právom nositeľkou prívlastku „strieborné mesto“ alebo „zem baníkov“. Mesto zasadené do krásnej kopcovitej prírody ponúka návštevníkom nespočetne veľa architektonických skvostov. Či už sú to zámky, kostoly alebo meštianske domy, ku ktorým sa pridružilo množstvo pútavých kultúrnych podujatí. Patrí medzi mestá s nádhernou a pestrou architektúrou stavieb a ulíc. Najväčšia časť významných pamiatok je umiestnená v centre, napriek tomu sa však významné stavby nachádzajú aj v okrajových častiach. Kvalita architektúry budov a bohatosť ich zdobenia poukazuje na prosperitu mesta a jeho dôležité postavenie v regióne. V historickom jadre mestskej pamiatkovej rezervácie je približne 360 umelecko – historických pamiatok. Základy architektonického výzoru mesta boli založené výstavbou meštianskych domov už v 15. storočí. Nad kostolom sv. Kataríny vznikol pozoruhodný komplex výstavných meštianskych domov tzv. Waldburgerských palácov. Ďalšia výrazná zástavba meštianskych domov je obojstranne radená pozdĺž hlavnej komunikačnej tepny. Neopakovateľný charakter dotvárajú skulptúry, zachované historické dláždenie, oporné múry, úzke susedské uličky ako i ďalšie historické prvky.

Promedána - Banská Štiavnica

Promedána – Banská Štiavnica

Hlavná ulica mesta začína pri radnici a vedie smerom dole kopírujúc terén doliny. Lemujú ju veľkolepé rady domov, z ktorých mnohé majú svoje vlastné meno a históriu. Nájdeme tu prvú budovu Banskej akadémie nazývanú aj Krečmáryho dom, Mikovíniho dom, sídlo vynikajúceho učiteľa a polyhistorika Samuela Mikovínyho, Flemmingov dom , ktorý býval miestom štátnej mincovne a mnoho ďalších. Ulica je aj v súčasnosti obľúbeným miestom vychádzok pre domácich aj turistov. Na severnej strane ju lemuje 140 metrový unikátny vyvýšený chodník vydláždený červenými dlaždicami. Dnes sa mu hovorí aj Trotuár, čo v preklade znamená chodník alebo aj Terasa.

 Morový stĺp - Trojičné námestie - Banská Štiavnica

Morový stĺp – Trojičné námestie – Banská Štiavnica

Najvýznamnejšou sochárskou pamiatkou Banskej Štiavnice je veľkolepý barokový morový stĺp so súsoším sv. Trojice nachádzajúci sa uprostred Trojičného námestia. Kalvária predstavuje komplex sakrálnych stavieb na kopci nazývanom „Scharfenberg”. Celý komplex pozostáva z troch úvodných kaplniek, piatich väčších stavieb a kríža. Sväté schody sú napodobeninou rímskych svätých schodov pri Laterénskej bazilike. Na štiavnickej kalvárii je 34 schodov a v každom z nich bola relikvia niektorého svätca. Radnica bola pôvodne prízemný gotický dom zo 14.storočia, v ktorom zasadala mestská rada, neskôr v roku 1488 prestavaná na poschodovú budovu. V interiéri radnice sa nachádza stropná baroková freska symbolizujúca spravodlivosť. V suterénnych priestoroch radnice bola mestská väznica. Druhou pôvodne trojloďovou románskou bazilikou z 30.rokov 13.storočia je kostol Nanebovzatia Panny Márie. Tento kostol sa nazýva aj nemecký alebo farský. Stavba prešla viacerými stavebnými úpravami. Po požiari v roku 1806 dostal kostol spolu s hlavným oltárom pri rekonštrukcii dnešný klasicistický ráz a nový interiér.

Starý zámok - Banská Štiavnica

Starý zámok – Banská Štiavnica

Starý zámok predstavuje renesančnú protitureckú pevnosť z polovice 16. storočia prebudovanú z pôvodne románskeho farského kostola. V budove sídlia expozície Slovenského banského múzea. V lete sa tu konajú koncerty, divadelné predstavenia, remeselnícke trhy a iné kultúrne podujatia. Z renesančnej protitureckej strážnej veže, Nového zámku, oznamoval strážca v pravidelných intervaloch trúbením, či je všetko v poriadku. Z toho sa vyvinuli tzv. živé hodiny. Táto tradícia sa v novej podobe zachovala dodnes. V Novom zámku je dnes sídlo expozície Slovenského banského múzea a Protitureckých bojov na Slovensku.

Piargska brána - Banská Štiavnica

Piargska brána – Banská Štiavnica

Posledná z mestských brán je Piargska brána. Postavili ju v druhej polovici 16. storočia ako súčasť protitureckej obrany. Stojí na južnom okraji mesta medzi cintorínmi pri ceste do Levíc. Je to neveľká, pôvodne renesančná stavba, ktorú v 18. st. barokovo upravili. Dnes ňou prechádza iba cesta, ktorou sa odbočuje pri pešej vychádzke k vodnej nádrži Klinger a do banského skanzenu.

Budova pôvodnej vysokoškolskej banskej akadémie - Banská Štiavnica

Budova pôvodnej vysokoškolskej banskej akadémie – Banská Štiavnica

Dekrétom Márie Terézie z roku 1735 bola založená prvá banská škola a v roku 1762 prvá vysokoškolská banská akadémia, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohoto druhu na svete a stala sa vzorom pre vznik neskoršej polytechniky v Paríži. Botanická záhrada sa rozprestiera v areáli historickej Baníckej a lesníckej akadémie. Od prvej polovice 19. storočia tu pre potreby lesníckej výučby vysádzali domáce aj cudzokrajné dreviny, z nich medzi najzaujímavejšie patria sekvojovce mamutie a céder.

Medzi ďalšie pozoruhodné pamiatky mesta patria Židovský cintorín, Lýceum, Žemberovský dom, Berggericht (Hellenbachov dom), Fritzov dom, Belházyho dom, Stará pošta, Budova bývalého gymnázia, Tabačka, Štôlňa Glanzenberg, Klopačka, Kammerhof, Evanjelický kostol a mnohé ďalšie.

Galéria

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.