Uffingtonský biely kôň

Uffingtonsky biely kon_03Biely kôň z Uffingtonu je  staroveká podoba siluety koňa dlhá asi 110 m umiestnená  na úbočí vápencového kopca tak, že je dobre vidieť len vysoko zo vzduchu. Nachádza sa asi dva kilometre južne od obce Uffington v Berkshire v Anglicku neďaleko od známeho mesta Oxford.

Uffingtonsky biely kon_05Uffingtonský biely kôň, ktorý sa týči nad Údolím bieleho koňa a patrí k najväčším, aj keď nie jediným vyobrazeniam podobného druhu v Anglicku. Zmienka o ňom sa nachádza na pergamene ešte z roku 1072, no predlohou na mince sa stal už v dobe železnej. Dodnes nie je známy presný dôvod jeho vzniku. Dávni predkovia tu starostlivo odstránili zeminu aj s vegetáciou, až narazili na biele kriedové podložie.  Podľa archeológov sa tak udialo v dobe bronzovej, teda v  období od 1400 pred n. l. až 700 pred n. l. Datovania z roku 1994 pomocou fotoluminiscenčnej metódy priniesol tri dáta medzi rokmi 3000 – 600 p. n. l.

Uffingtonsky biely kon_01Kriedové obrazy koňov pochádzajú z obdobia vlády kmeňov Keltov na území Británie. Je možné, že vznikli na počesť keltskej bohyne Epony, zvyčajne znázorňovanej v podobe koňa. O tom, prečo pravekí ľudia tieto siluety vytvárali, existuje viacero dohadov.

Uffingtonsky biely kon_07Uffingtonský Biely kôň láme hlavu vedcom už od 18.storočia. Silueta pripomína telo koňa, papuľa však viac pripomína skôr draka. O význame rytiny sa diskutuje často a dlho. Nie je dokonca úplne isté ani to, či predstavuje skutočne koňa alebo nejaké iné bájne mystické zviera. Najpravdepodobnejšie je, že Biely kôň je kmeňovým symbolom a je v nejakom vzťahu ku staviteľom hradiska v Uffingtone. Iná hypotéza zas predpokladá, že je to vyobrazenie  slúžiace ako znamenie pre putujúcich po The Ridgeway oznamujúc im, že sú tu k dispozícii čerstvé kone. Podľa iných názorov svedčí táto rytina o kulte bieleho, možno slnečného koňa v keltskej Británii. Podľa miestneho ľudového podania ide však o vyobrazenie draka, ktorého premohol svätý Juraj na neďalekom kopci Dragon Hill. Dračia krv vraj na dvoch miestach vsiakla do zeme a spôsobila, že na nich dodnes nič nerastie.

Uffingtonsky biely kon_09V okolí sa nachádza niekoľko archeologických lokalít, napr. hradisko z doby bronzovej pri Uffingtone alebo prehistorická mohyla Wayland ‘s Smithy asi 2 km západne. Neďaleko vedie The Ridgeway, stará cesta, považovaná za najstaršiu cestu v Británii používanú už v období neolitu.  Skalná rytina koňa sa nachádza pod vrchom, na ktorom stojí hradisko z doby bronzovej. Predpokladá sa teda, že hradisko aj kôň vznikli v rovnakom čase.Význam rytiny pre ľudí dokladajú aj nálezy mincí s jeho vyobrazením pochádzajúce z doby železnej. Okrem toho Uffingtonský biely kôň inšpiroval vznik mnohých ďalších bielych koní po celom  Anglicku.

Uffingtonsky biely kon_06Postavu koňa bolo potrebné neustále udržiavať. Podľa historických prameňov, tak robili miestni obyvatelia každých 7 rokov vždy pri letnej rovnodennosti. Rituálny festival trval tri dni a pozostával z hier, točenia syra a vojenských zápasov. Uskutočňoval sa na Uffingtonskom hrade, na ktorý ukazuje hlava Bieleho koňa. Od konca 19. storočia je Biely kôň pravidelne udržovaný. Každých sedem rokov je jeho renovácia súčasťou miestnych slávností konaných na kopci. Ak nie je totiž obrys vyobrazenia pravidelne čistený, kôň sa stáva nezreteľným a  postupne zarastá vegetáciou.

Uffingtonsky biely kon_02Keď ľudia v minulosti vyrývali do kopca podobu koňa, nemohli tušiť, akú záhadu tým vytvoria. Rovnako ako aj iné podobné obrazy na svahoch britských vrchov, ostáva Uffingtonský biely kôň odkazom záhadnej minulosti pre budúce generácie.

Uffingtonsky biely kon_mapa_01

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.