Zádielsku dolinu nám určite závidia aj Francúzi

Zadielska tiesnava_02Zádielska tiesňava ľudovo nazývaná aj Zádielska dolina je monumentálny krasový kaňon dlhý 3 km obklopený vápencovými skalnými útvarmi dosahujúcimi takmer 400 m. Na najužších úsekoch sa na jej dno s šírkou 10 metrov sotva zmestí stará asfaltová cesta. Nachádza sa v Slovenskom krase pri obci Zádiel v Košickom kraji. Tiesňavu vytvorila intenzívna erozívna činnosť potoka Blatnica a prepadnutie sa stropov chodieb jaskýň. Blatnický potok preteká striedavo po pravej i ľavej strane cesty a utvára malé vodopády a kaskády. V stenách tiesňavy môžeme pozorovať stopy niekdajšej činnosti tečúcej vody, ktorá svojím tlakom a pomocou skalných úlomkov vybrúsila v stenách rôzne misovité a pologuľovité priehlbiny. Na iných miestach vidieť početné otvory, malé jaskynky a pukliny.

Zadielska tiesnava_04Zádielska tiesňava je od roku 1954 chránenou národnou prírodnou rezerváciou s výskytom endemických druhov hmyzu a vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Zároveň patrí k jednej z najbohatších lokalít slimákov v celej strednej Európe.

Zadielska tiesnava_18Na začiatku úžľabiny nazývanej Rajská brána sa vypína skalný útvar Cukrová homoľa. Je to morfologicky výrazný ihlanovitý útvar s výškou 105 metrov vytvorený erozívnou činnosťou vody, ktorý akoby vyrastal z dna samotnej tiesňavy. Dolná časť tiesňavy má výrazne skalnatý charakter naproti menej výraznej hornej časti s jemnejším krajinným rázom. V Zádielskej doline bolo nájdených niekoľko menších jaskýň. Z nich si najväčšiu pozornosť zasluhujú Kostrová, Kráľovská a Bobková jaskyňa. Na severnom okraji rezervácie sa jaskyniari už niekoľko rokov usilujú nájsť vchod do predpokladaných podzemných priestorov Zádielskej planiny. Na planine sa nachádzajú dve priepasti, z ktorých Priepasť na kóte dosahuje hĺbku asi 32 metrov.

Cukrova homola_01

Cukrová homoľa

Dolina je známa už od praveku, prechádzala tadiaľto dôležitá cesta spájajúca Rožňavskú a Košickú kotlinu. V jaskyniach okolitých skál boli objavené archeologické nálezy, ktoré podávajú cenné dôkazy o našom praveku najmä zo staršej doby bronzovej a pozostatky valu hradiska na západnom svahu tiesňavy. Val patrí k najväčším fortifikačným stavbám na Slovensku.

Zadielska tiesnavaZádielská dolina patrí k vyhľadávaným lezeckým miestam. Lezenie je v doline časovo ohraničené. Povolené je len od 1.8. do 1.3. Lezenie je tiež obmedzené len na niektoré vyčlenené skalné masívy. V doline je zároveň prísne zakázané stanovať, bivakovať a zakladať oheň. Kaňon ponúka lezenie v malých stienkach i dĺžkových stenách. Kompaktný vápenec poskytuje položené i previsnuté lezenie obtiažnosti do X- a k prekonaniu viacerých ciest je potrebný lezecký materiál.

Zadielska tiesnava_09Návšteva Zádielskej tiesňavy predstavuje ideálny nenáročný výlet aj pre rodiny s malými deťmi. Najjednoduchší prístup k náučnému chodníku tiesňavy je po červenej turistickej značke z obce Zádiel, kde je pre návštevníkov zriadené platené parkovisko. Priamo z parkoviska pokračuje celou tiesňavou mierne stúpajúca asfaltová cesta. Celá tiesňava sa dá pri pohodlnej chôdzi prejsť zhruba za necelú hodinku. Na konci kaňonu je možnosť sa občerstviť v bufete otvorenom bohužiaľ iba cez víkendy od 10 do 17 hodiny.

Zadielska tiesnava_20

Bufet na konci tiesňavy

Náročnejšou časťou trasy je výstup až na vrchol samotnej tiesňavy. Jednou s možností je prejsť celú spomínanú trasu až ku križovatke pred bufetom a odtiaľ odbočiť doprava cez drevený mostík ponad potok smerom do lesa a pokračovať až na vrchol. Čaká Vás tu úchvatný výhľad na bralá tiesňavy, okolité planiny, lúky a lesy. Zádielska planina so svojimi výhľadmi patrí k tomu najkrajšiemu, čo nám slovenská príroda ponúka.

 Galéria

 

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.