Záhadné kamenné gule v Megoňkách

megonky-kamenne-gulePri bezprostrednej hranici s Českou republikou, v katastri mesta Čadca, v časti Milošová – Megoňky môžete obdivovať zvláštny prírodný úkaz v súčasnosti patriaci k najväčším záhadám sveta. Zo skál sa z okolitého kamenného podložia vylupujú kamenné útvary v tvare gúľ rôznych veľkostí. Niektoré dosahujú veľkosť aj 3 metre a ich vek sa datuje do obdobia kriedy až stredného eocénu na 30 až 40 miliónov rokov. Toto nálezisko je súčasťou rozsiahlejšieho komplexu, ktorý sa tiahne v dĺžke necelých 5 km v šírke do 500 m pod hrebeňom Moravsko-sliezskych Beskýd od Megoniek po Klokočov. Geomorfologicky táto oblasť patrí do celku Turzovská vrchovina. Najlepšie sú gule viditeľné priamo v kameňolome. Vstup na nálezisko je zadarmo.

Megonske gule_

Jedná sa o zatiaľ najväčšie nálezisko kamenných gúľ v Európe. Guľovité objekty majú vajcovitý alebo až takmer dokonalý geometrický tvar gule a je možné ich vidieť priamo v skalných stenách kameňolomu a v jeho okolí. V súčasnosti sa tu nachádza 25 gúľ s priemerom od 25 cm do 3 metrov a sú spomedzi všetkých podobných nálezov na svete najpresnejšie. Podobné kamenné útvary sa nachádzajú aj na iných miestach na svete. Známe sú náleziská na Novom Zélande, v juhoafrických pralesoch alebo na Kostarike.

Megonske gule_8

O pôvode pieskovcových gulí sa dosiaľ vedú mnohé vedecké diskusie. Jedna z hypotéz ich vzniku hovorí, že pravdepodobne vznikli kotúľaním horniny po mäkkom povrchu z obrovských vrchov do údolia. Iná zas tvrdí, že mohli vzniknúť vplyvom špecifických podmienok usadzovania hornín v pravekom mori, kde dochádzalo k vzniku zhlukov pieskovcov a ich mechanickému nabaľovaniu vplyvom sedimentácie. Žiadna z nich ale nie je podložená pádnymi dôkazmi, takže matka príroda si svoje tajomstvo stále starostlivo stráži.

Megonske gule_3

Vo vrstvách pieskovca sa navyše nachádzajú aj úlomky vápencov, červenej žuly a iné nerasty, ktoré sa v okolí kameňolomu vôbec nenachádzajú. To robí z Megoniek prinajmenšom zaujímavú geologickú lokalitu a jednu z najvýznamnejších geologických lokalít Slovenska.

Megonske gule

Najväčšia kamenná guľa má priemer až 3 metre a odhaduje sa, že jej hmotnosť by mohla byť cca 25 až 30 ton. Povrch gule je jemnozrnný a vo vnútri je tvorený hrubozrnným zlepencom s kamienkami do 2 až 4 cm. Pravidelným rezom je rozdelená na dve polovice. Tento rez je zrejme spôsobený pnutím a otáčaním v hornine alebo podľa iných odborníkov guľovitým rozpadom hornín. Západne od spomínanej gule sa nachádza ďalšia guľa, ktorej viditeľná časť má 25 cm. Jej priemer je odhadovaný na 85 cm. V hornej lomovej stene sa nachádza lôžko s vypadnutým kameňom a odhadovaným priemerom 5 metrov. Celá oblasť Turzovskej vrchoviny zdieľa náročné klimatické podmienky, čo do značnej miery urýchľuje postupný rozpad týchto objektov. Vrchné časti gúľ sú vystavené devastujúcim účinkom vody a mrazu a sú značne poškodené, zatiaľ čo spodné chránené časti gúľ sú zatiaľ v dobrom stave.
Megonske gule_9

Kamenné gule v Megoňkách pôvodne ležali na vodorovnej ploche, časom však boli zanesené pieskom a bahnom. Pri neskorších geologických procesoch boli spolu aj s okolitou horninou vyzdvihnuté do dnešnej polohy do nadmorskej výšky 575 metrov. Pri následných zosuvoch pôdy a postupnou eróziou horniny boli obnažované.
Nálezisko gúľ v Megoňkách bolo odkryté v roku 1988 iba náhodou pri ťažbe v lome Padyšák, kde sa ťažil kameň na stavebné účely.

Megonske gule_1

Ťažbu v kameňolome tento nález síce zastavil, ale k výraznejšej ochrane tohto unikátu zo strany štátu alebo obce Čadca nikdy nedošlo. Samotný nález bol veľkým prekvapením a z hľadiska geologického významu išlo o svetovo unikátny objav. Ľudia si gule v minulosti bežne brávali domov ako záhradné dekorácie. Jedna z gúľ bola dokonca venovaná do poľského partnerského mesta Toruň. Dnes je akákoľvek manipulácia s nálezom, oddeľovanie gúľ od podkladu alebo premiestňovanie či rozdávanie zakázané. Od roku 2003 je toto územie s rozlohou 1 670 m² vyhlásené za prírodnú pamiatku a chránené 5. najvyšším stupňom ochrany.

Ak Vás lákajú záhady a sami chcete  preskúmať túto slovenskú raritu, bezpodmienečne odporúčame kameňolom navštíviť. Toto územie je z geologického hľadiska jedno z najvýznamnejších na Slovensku, a preto by ste ho pri svojich potulkách Kysuckou prírodou nemali vynechať.


Zväčšiť mapu

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.