Zdravie na ceste a po návrate domov

endemicke oblastiPlatí základné pravidlo. Čím ďalej cestujete, tým viac sa životné, klimatické a hygienické podmienky líšia od tých, na ktoré je váš organizmus navyknutý. A čím sú rozdiely väčšie, tým je väčšie aj riziko ochorenia.Medzi hlavné zásady bezpečnej dovolenky patrí preventívne očkovanie a vyhýbanie sa konzumácii rizikových potravín, a pitia „domácej“ vody a zodpovedné správanie.

Ponúkame prehľad základných preventívnych opatrení pred dovolenkou, na ktoré treba pamätať nielen počas cesty, ale najmä pred odchodom.

Očkovanie

Pred plánovanou cestou je dobré s dostatočným predstihom kontaktovať niektoré z pracovísk, ktoré informujú o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii vrátane ochrany pred maláriou a zabezpečujú potrebné očkovanie.

Úrad verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/

Regionálne úrady verejného zdravotníctva http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=106&id=282

Poliklinika cudzokrajných chorôb http://www.cudzokrajne.sk/

Infekčné kliniky alebo oddelenia tropickej a cestovnej medicíny pri lekárskych fakultách.

Fakultná nemocnica
Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Mickiewiczova 13
13 69 Bratislava  tel. 02/52 925 688, 52 962 732

Fakultná nemocnica
Ambulancia pre cudzokrajné choroby
Rastislavova 43
041 90 Košice   tel. 055/6152204, 7.30 – 15.30

Fakultná nemocnica
Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Kollárova 2
036 59 Martin   tel. 043/4203522

Meningokokova_meninigitida

Vírus meningokovej meningitídy

V prípade očkovania je potrebné informovať lekára, ktorú lokalitu zamýšľate navštíviť, dĺžku plánovaného pobytu a typ cesty, miestne ročné obdobie v čase konania cesty a váš vek, zdravotný stav, aktuálny zdravotný stav a absolvovanie predchádzajúcich očkovaní. Pri cestách do tropických a subtropických oblastí sa najčastejšie očkuje proti:

Vírusovej hepatitíde typu A

Meningokokovej meninigitíde

Žltej zimnici

Brušnému týfusu

Japonskej encefalitide

Overuje sa platnosť vášho očkovania proti tetanu a zvažuje preočkovanie proti poliomyelitíde, prípadne  záškrtu. Pri často opakovaných návštevách endemických oblastí, pri pobyte trvajúcom niekoľko mesiacov a a rizikových aktivitách sa doporučuje aj očkovanie proti hepatitíde typu B.

Stravovanie

Zásady bezpečného stravovania: Piť len nápoje v originálnom balení. Nespoliehať sa na to, že voda z vodovodu je nezávadná.Nepoužívať do nápojov ľad. Jesť len ovocie, ktoré sa dá olúpať alebo je umyté nezávadnou vodou. Nejesť surovú zeleninu, zmrzlinu ani žiadne tepelne nespracované jedlá od pouličných predavačov.

zdravieAsi najväčší problém predstavujú tráviace problémy a hnačkové ochorenia. Dá sa s určitosťou tvrdiť, že viac či menej postihnú každého kto sa dlhšiu dobu pohybuje v krajinách tretieho sveta. Strava je natoľko odlišná od našej, že je pre náš európsky žalúdok mnoho krát úplne nestráviteľná. Isté je, že sa pravdepodobne nevyhnete jedlu pripravenému na ulici, ktoré je často pripravované v neuveriteľne zlých hygienických podmienkach. Turistov láka exotická kuchyňa. Určite budete chcieť ochutnať špeciality miestnej kuchyne. My sme boli častokrát milo prekvapení kvalitou pripravovaného jedla. Veď Thajská, Indická alebo Čínska kuchyňa patri k tým najlepším. Obzvlášť veľký pozor si musíte dávať na vodu a to všetkých jej podobách – ľad v nápojoch a podobne. V krajinách, kde hygiena nedosahuje bežný štandard, používajte radšej vodu balenú aj na čistenie zubov. V krajinách ako je India či Pakistan používajte zásadne vodu balenú. Výnimku môžete spraviť v prípade horských oblastí, kde sa používa voda z horských prameňov.

Pokiaľ by ste mali zažívacie problémy, dbajte hlavne na prísun dostatočného množstva tekutín. Dehydratácia v kombinácii s hnačkovým ochorením je životu nebezpečný stav. Do vody si vytlačte šťavu z citróna. Vytvoríte tak v žalúdku kyslé prostredie, ktoré je schopné zničiť viac bacilov.

Kúpanie

Vyvarujte sa umývaniu, kúpaniu, rybárčeniu a namáčaniu končatín v neznámych povrchových vodách a nekúpte sa v mori v blízkosti vyústenia kanalizácií hotelov. Rovnako je riziko pohybovať sa na plážach bosý.

Kontakt so zvieratami

Vyvarujte sa kontaktu s voľne sa pohybujúcimi zvieratami.

Ochrana pred hmyzom a článkonožcami

moskytieraMalaria_komarPoužívajte repelentné prostriedky a vhodné oblečenie chrániace čo najväčší povrch tela. V oblasti výskytu malárie svoj pohyb vonku v noci a po zotmení obmedzte na minimum. Noste skôr svetlé odevy, lebo tmavá farba komáre priťahuje. Ubytujte sa v hoteloch vzdialených od liahní komárov (vodné plochy, smetiská) podľa možnosti na vyšších poschodiach a v miestnostiach vybavených sieťami v oknách. Používajte špeciálne siete proti komárom zavesených okolo postele.

Sex

Vyvarujte sa nechránenému styku pri náhodných známostiach. Musíte počítať s omnoho vyšším výskytom sexuálne prenosných ochorení včítane AIDS, hepatitídy B, syfilisu, kvapavky a iných. Väčšina infikovaných osôb nemá žiadne viditeľné príznaky.

Ošetrenie v zdravotníckych zariadeniach

V krajinách tretieho sveta je lepšie vyhnúť sa zdravotným zákrokom ako sú injekcie, zubné ošetrenie či chirurgické výkony. Lekárske pomôcky nemusia byť sterilné. V prípade nutnosti transfúzie trvajte na vyšetrení krvi, ktorá sa má použiť. Je častá prítomnosť infekcie HIV, vírusovej hepatitídy typu B a syfilisu.

Aj napriek dodržiavaniu bezpečnostných opatrení sa môže stať, že sa počas zahraničného pobytu nakazíte. Po návrate absolvujte zdravotnú prehliadku. Nechajte si spraviť preventívne klinické a laboratórne vyšetrenia. Zdravie máme len jedno a pokiaľ sa aj cítite byť zdravý, zárodok prípadného závažného ochorenia sa ešte nemusel prejaviť.

Akciové letenky

Komentáre sú uzavreté.